Masazhi Pinda Sweda

Masazhi Pinda Sweda

Pinda Sweda është një teknikë masazhi e cila realizohet nga ndërthurja e vajrave të ngrohtë dhe bimëve medicinale . Vajrat dhe bimët medicinale përgatiten nga kombinime të ndryshme të bëra në varësi preferencave të klientit, si dhe gjendjes së tij shëndetësore....